سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

خدمات آموزشی برون سازمانی

واحد برون سازمانی هرمس آمادگی دارد خدمات آموزشی موسسه را پس از انجام بررسی های لازم و طراحی دوره منطبق بر نیاز مدارس، مراكز آموزشی، ادارات و...  ارائه  نماید.

برای بهره مندی از خدمات، پس از دریافت و تكمیل فرم جمع آوری اطلاعات (با فرمت PDF) ، آن را به شماره ی 88878190-021 فكس نمایید. این واحد پس از وصول فرم مورد نظر و انجام هماهنگی های سازمانی، بسته به درخواست متقاضیان و نوع خدمت درخواستی اقدام خواهد كرد.