سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶

هرمس 18و19 بهمن 1396 تعطیل است

 

 

خانواده بزرگ هرمسی 

باتوجه به شرایط آلودگی هوای شهر تهران و بنا بر تصمیم سازمان مرکزی هرمس چهارشنبه 18 و پنج شنبه 19  بهمن ما 1396 کلیه نمایندگی های شهر تهران هرمس تعطیل می باشد.