جمعه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

سال نو خورشیدی مبارک

دراین سال جدید خورشیدی  هیچ نوایی زیباتر از صدای پای بهار نیست که همه افراد خانه را گرداگرد سفره هفت سین خانه مادری میهمان عشق و محبت یکدیگر نموده و همگان را با دل هایی پر از امید و آرزو منتظر گفتن اولین تبریکات سال جدید می نماید.

هرمس خوشحال است اگر خانواده اش خوش حال و احوال باشد و این دعای همه ما برای همه خواهد بود:

خدایا سلامت بدار خانواده هرمسی مارا درکنار همه عزیزانشان