جمعه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

سال نو خورشیدی مبارک

 

 

هرمس سالی پراز سلامتی سعادت و سرفرازی را برای همه آرزو دارد

خرسندیم ازاینکه پروردگار بی همتا این فرصت را به ما هرمسی ها داد تا یک سال دیگر را در کنار خانواده هرمسی خود سپری نماییم و با دلی پرامید به سال جدید پیش رو بنگریم و ساعات و لحظاتی آکنده از عشق و شادی برای همه شما عزیزان دز کنار خانواده های محترمتان آرزو مندیم.