جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

هرمس 8 بهمن 1396 تعطیل است

باتوجه به شرایط جوی حاکم بر کشور و سختی تردد در مناطقی که نمایندگی های هرمس در آن واقع می باشند بنا بر تصمیم سازمان مرکزی هرمس فردا یکشنبه 8 بهمن ما 1396 کلیه نمایندگی های هرمس و سازمان مرکزی تعطیل می باشد.

همچنین کلیه آزمون های پایانی ( فاینال ) کلاس های یکشنبه / سه شنبه  که مقرر بود فردا یکشنبه 8 بهمن 1396 برگزار گردد به روز سه شنبه 10 بهمن 1396 منتقل شده و شروع دوره (ترم) بعدی از یکشنبه هفته آینده مورخ 15 بهمن 1396 می باشد.