پنجشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۶
 • دعوت به همکاری از مدرسین زبان انگلیسی در تمام سطوح

    دعوت به همکاری از مدرسین زبان انگلیسی درتمام سطوح  

  ادامه مطلب

 • یلدا بهانه ای برای باهم بودن است

  یلدا بهانه ای برای باهم بودن است!

   

  ادامه مطلب

 • تقویم آموزشی نیم سال اول 96 موسسه علوم و فنون هرمس

  تقویم آموزشی نیم سال اول 96 اعلام شد.

  ادامه مطلب

 • نمایندگی جدید هرمس در شهرستان دامغان به خانواده هرمس پیوست.

  نمایندگی جدید هرمس در شهرستان دامغان به خانواده هرمس پیوست.

  ادامه مطلب

تعیین سطح

تعیین سطح

زبان آموزان

زبان آموزان

آموزش مجازی

آموزش مجازی

جدیدترین اخبار هرمس

 • عنوان خبر یک در این قسمت قرار میگیرد

  عنوان خبر یک در این قسمت قرار میگیرد

  یکشنبه, 05 شهریور 1396

  محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید.

  ادامه خبر

 • عنوان خبر دو در این قسمت قرار میگیرد

  عنوان خبر دو در این قسمت قرار میگیرد

  یکشنبه, 05 شهریور 1396

  محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید.

  ادامه خبر

 • عنوان خبر سه در این قسمت قرار میگیرد

  عنوان خبر سه در این قسمت قرار میگیرد

  یکشنبه, 05 شهریور 1396

  محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید.

  ادامه خبر

 • عنوان خبر چهار در این قسمت قرار میگیرد

  عنوان خبر چهار در این قسمت قرار میگیرد

  یکشنبه, 05 شهریور 1396

  محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید.

  ادامه خبر

 • عنوان خبر پنج در این قسمت قرار میگیرد

  عنوان خبر پنج در این قسمت قرار میگیرد

  یکشنبه, 05 شهریور 1396

  محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید.

  ادامه خبر

 • عنوان خبر شش در این قسمت قرار میگیرد

  عنوان خبر شش در این قسمت قرار میگیرد

  یکشنبه, 05 شهریور 1396

  محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید.

  ادامه خبر

 • عنوان خبر هفت در این قسمت قرار میگیرد

  عنوان خبر هفت در این قسمت قرار میگیرد

  یکشنبه, 05 شهریور 1396

  محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید.

  ادامه خبر

 • عنوان خبر هشت در این قسمت قرار میگیرد

  عنوان خبر هشت در این قسمت قرار میگیرد

  یکشنبه, 05 شهریور 1396

  محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید.

  ادامه خبر

گالری تصاویر

 • 1011
 • 1012
 • 1013
 • 1015
 • 1016
 • 1017

  شعبات موسسه علوم و فنون هرمس